Turisme

Articles

Regulació del lloguer turístic: un repte necessari per avançar cap a un turisme sostenible

Biel Barceló * Vicepresident del Govern i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme* L’avantprojecte de llei per fer efectiu el principi d’intercanvi de places i establir un sostre real de places turístiques, i per regular adequadament la comercialització d’estades turístiques en habitatges (...)

On va el turisme? Reflexions estivals i reptes normatius

Gabriel Barceló Milta* Conseller d’Innovació ,Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears* El passat dia 1 de juliol, dia en què va entrar en vigor l’Impost del Turisme Sostenible, s’havia d’acabar el món del sector turístic (segons les veus més apocalíptiques)... i resulta que hem tingut la (...)

JORNADES DE DEBAT

JORNADES DE DEBAT PRESENT I FUTUR DEL NOSTRE TURISME Els dies 22 i 23 d’abril a l’ Arxiu del Regne de Mallorca. carrer de Ramon Llull 3, Palma. Programa Divendres 22 d’abril 16,30h: Presentació: Miquel Rosselló. President de l’Ateneu Pere Mascaró 16,45h “El model turístic a les (...)