Solidaritat Internacional

Articles

L’educació dels fills dels immigrants africans nascuts a l’Occident: el gran dilema!

Mahécor Mbengue* Professor* El nin és d’argila, sempre pren la forma que li donam. ( proverbi wòlof) · Quina educació donar als fills d’immigrants nascuts a l’Àfrica de l’Oest? · En quin(s) idioma(s) se li ha de parlar en la vida quotidiana? · Cal dur-los a créixer al país d’origen dels seus (...)

La immigració cap a Europa vista per un senegalès

La immigració cap a Europa vista per un senegalès segona part. Mahécor Mbengue, professor de Història i Literatura L’elecció i la decisió de partir dels candidats a l’emigració clandestina també estan influenciats per la imatge que propaguen els emigrants de vacances al país. Els emigrants que (...)